MONTAŻ TARASÓW DREWNIANYCH I KOMPOZYTOWYCH

Montujemy tarasy drewniane i kompozytowe

Posiadamy duży wybór tarasów z drewna krajowego i egzotycznego

Montaż na podłożu betonowym lub posadzce: belki wspierające należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji. Zalecamy takie umieszczenie belek, by układały się prostopadle do kierunku spływu wody. W celu umożliwienia odprowadzenia wody, zaleca się umieszczenie pod legarami gumowych podkładek.

Montaż na gruncie: w razie potrzeby zastosować stabilizowaną podsypkę z piasku lub żwiru, następnie sprawdzić wysokość i na-chylenie, przykryć agrowłókniną i zamontować belki wspierające.
Tarasy wolnostojące: konieczna konsultacja z architektem lub wykonawcą, który udzieli odpowiednich informacji dostosowanych do konkretnych warunków oraz wymagań.

Zamówienia w m2: w celu zamontowania desek w dowolnym ukła-dzie należy doliczyć 5-10% do powierzchni pokrycia. W razie instalacji pod kątem 45°, z narożnikami lub nieregularnymi połą-czeniami, należy doliczyć 15-20% do powierzchni pokrycia.

Dla Państwa wygody: W celu wyeliminowania problemu powstawania drzazg zalecamy, aby zaraz po zakończeniu montażu zmoczyć powierzchnię wodą (lub poczekać na pierwszy deszcz), a następnie po wyschnięciu, przeszlifować deski papierem ściernym (standard Makita 9741). Pomoże to zapobiec odrywaniu się drzazg. Naturalny proces utleniania wywołany światłem ultrafioletowym będzie powodował szarzenie desek, zwane patynowaniem, zwłaszcza w pobliżu ba-senów. Można temu zapobiec stosując olejowanie powierzchni drewnianych specjalnym olejem do pielęgnacji drewna.

Zalecany rozstaw elementów konstrukcyjnych (graniaków) przy budowie tarasu dla przeciętnych obciążeń: