MALOWANIE LINII BOISKOWYCH

Wykonujemy malowanie różnych boisk
Koszt pomalowanie z materiałem trzech boisk sali gimnastycznej o powierzchni 400m2
Wynosi 2 500zł