Reference

Flera arbeten utgjorda fran 1970

 • ARENA - idrottsplats – 2500 m2
 • Grundskola i Pniewy , idrottssal - 1000 m2
 • Grundskola i Pniewy , idrottssal - 1000 m2
 • Grundskola i Obrzyck , idrottssal - 800 m2
 • Grundskola i Suchy Las - 750 m2
 • Grundskola i Gaj Mały - 800 m2
 • Grundskola Sobieski bostadsomrade - 950 m2
 • Privatskola ul. Zwierzyniecka - 900 m2
 • "Olimpia" ul. Grunwaldzka - 950 m2
 • "Olimpia" idrotssal - 450 m2
 • Truppförband Ławica - 3100 m2
 • Truppförband ul. Bukowskiej - 2700 m2
 • Barnskola Sobieskii bostadsomrade- 450 m2
 • Barnskola nr 69 - 350 m2
 • Barnskola Oœwiecenia - bostadsomrade- 300 m2
 • Palats i Biedrusk - 450 m2
 • Pałats i Wulce - 800 m2
 • Residens i Dšbrówka Koœcielna - 1200 m2
 • "Berlinen Bank" - 500 m2
 • Hotell "Nowotel" - 350 m2
 • Palats i Wiejce - 1100m2
 • Klub "Andzelo" - 450m2
 • Gimnasieskola nr. 21 - 404 m2